Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

24 Listopada 2014

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku 21 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Gminy Marklowice, KW S.A. Oddziałów KWK "Marcel" i "Jankowice" oraz OUG w Rybniku. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Kompanii Węglowej S.A.
Program posiedzenia, prowadzonego przez dyrektora OUG w Rybniku Piotra Karkulę, obejmował między innymi:
1. realizację wniosków i warunków, zawartych w:
- Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z dnia 13.07.2012 r.
- protokole nr 1/2012 z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice w dniu 21.11.2012 r.;
2. analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia;
3. omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych;
4. wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2013 oraz wg stanu na dzień 30.10.2014 r.;
5. omówienie planowanej eksploatacji w nawiązaniu do projektów planu ruchu, "Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń "Marcel" i "Jankowice" w Polu Marklowice na lata 2013-2015, 2016-2018 i perspektywicznie do wyczerpania złoża" oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:
- likwidacji zalewisk i terenów podtopionych,
- regulacji rzek i potoków,
- budynków odszkodowanych i nadal zamieszkałych,
- budynków nadmiernie wychylonych, 
- deformacji nieciągłych ujawniających się na terenie gminy.

do góry