Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca OUG w Warszawie z Mazowieckim Wojewódzkim (..)

Współpraca OUG w Warszawie z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

25 Czerwca 2014

24 czerwca br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie odbyło się spotkanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorem Urzędu. Spotkanie było realizacją postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego dotyczącego podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami.
W wyniku przeprowadzonych rozmów i wymiany informacji ustalono zasady i tryb wzajemnego współdziałania oraz zakres i termin przekazywania informacji, sprawozdań i wniosków o istotnym znaczeniu dla środowiska w szczególności w zakresie kontroli wykonywania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo – rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

do góry