Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny (..)

Spotkanie w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia górników

9 Marca 2022

We wtorek, 8 marca br., w formie wideokonferencji, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z kierownictwem kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance oraz kierownikami działów górniczych i pracownikami służb BHP podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia górników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników firm zewnętrznych.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka S.A.,
  • podjęte i niezbędne działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego,
  • analizę stanu wypadkowości za dwa miesiące br. i za lata 2020 oraz 2021 w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładu górniczego L.W. Bogdanka S.A. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymującą się dużą liczbę wypadków lekkich, a także na strukturę i przyczyny tych wypadków w zależności od wieku i stażu pracy poszkodowanych,
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas kontroli podmiotów, w tym stwierdzone niebezpieczne zachowania pracowników,
  • zrealizowane działania mające wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsięwzięcia służb BHP firm zewnętrznych mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry