Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

26 Maja 2017

W czwartek, 25 maja br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu, odbyło się 12 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Bytomiu, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o., Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej S.A. oraz zakładów górniczych KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum”, KWK „Rozbark V” i ZG „EKO-PLUS”
Sp. z o.o.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych, realizowanych dla obserwacji wpływów eksploatacji górniczej KWK „Bobrek-Piekary”, oddziałujących na pas drogowy Obwodnicy Północnej miasta Bytomia. Omówiono również specjalne zasady monitorowania wpływów eksploatacji na inne obiekty o szczególnym znaczeniu dla użyteczności publicznej, to jest: szlak PKP Bytom - Tarnowskie Góry, kościół pw. Świętego Krzyża i sklep wielkopowierzchniowy „Decathlon” w dzielnicy Bytom-Miechowice oraz autostradę A-1.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., przedstawili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2016 r. i I kwartału 2017 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2017 r. Przedstawiono również wielkości wpływów tych eksploatacji, ujawniających się na powierzchni terenu miasta Bytom oraz realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych w 2016 roku i projekcję w tym zakresie na bieżący rok.

Przedstawiciele zakładów górniczych KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V” wchodzących w strukturę Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, omówili aktualny stan przedsięwzięć związanych z likwidacją zakładów górniczych, w szczególności dotyczących rozbiórki infrastruktury powierzchniowej zakładów.

do góry