Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

7 Czerwca 2017

We wtorek, 6 czerwca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim,  Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Koszalinie.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów biorących udział w spotkaniu,
  • stan bezpieczeństwa w górnictwie,
  • wybrane wypadki i zdarzenia związane z eksploatacją urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT,
  • wyniki badań wykonane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe w związku z uszkodzeniem rurociągu w KRNiGZ Dębno w 2016 roku,
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Ponadto tematyka wydarzenia obejmowała ustalenie działań planowanych na lata 2017 i 2018 oraz zakresu dalszej współpracy.

Spotkanie to było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy obu organów.

do góry