Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice

9 Czerwca 2017

W czwartek, 8 czerwca br. w Urzędzie Miasta Mysłowice, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Prezydent Miasta Mysłowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., TAURON Wydobycie S.A., a także kopalń: Oddział „Murcki-Staszic”, Oddział „Mysłowice-Wesoła”, Oddział „Wieczorek”, Oddział „Piast-Ziemowit” i ZG „Sobieski”.

Podczas posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2016 r.
i I kwartale 2017 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie II i III kwartału 2017 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry