Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

9 Czerwca 2017

W czwartek, 8 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, odbyło się coroczne spotkanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, przeprowadzone w ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r., pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie obrad wymieniono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, dotyczące w szczególności zagadnień ochrony środowiska. Szeroko omówiono problematykę zagospodarowania odpadów wydobywczych, wytwarzanych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił również założenia uchwały „antysmogowej”, przyjętej w dniu 7 kwietnia br. przez Sejmik Województwa Śląskiego. Podkreślił możliwe jej konsekwencje dla zakładów górniczych, wynikające z obowiązującego od 1 września 2017 r. zakazu spalania mułów i flotokoncentratów węglowych, polegające na możliwym wzroście przychodu odpadów oraz trudnościach z ich zagospodarowaniem.

do góry