Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu

3 Listopada 2016

W środę, 2 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z  Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu. Było to trzecie spotkanie zorganizowane w ramach realizacji postanowień Porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas obrad wymieniono dotychczasowe doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, w tym odpadami wydobywczymi powstającymi w związku z wydobywaniem i przeróbką kopalin. Poruszono także zagadnienia dotyczące prowadzenia czynności kontrolnych w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i współdziałania w tym zakresie obu organów.

Na zakończenie spotkania omówiono zasady dalszej współpracy i wzajemnego informowania o nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

do góry