Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

21 Kwietnia 2017

W czwartek, 20 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 23. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Mikołowa, przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. oraz przedstawiciele kopalń: Ruda, „Bolesław Śmiały”, „Makoszowy” i „Budryk”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji przez KWK Ruda Ruch „Bielszowice” uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu Zespołu. Dotyczyła ona robót hydrotechnicznych na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Stwierdzono, że postęp w realizowanym przedsięwzięciu jest znaczny, jednak jego zakres oraz niezbędne formalności administracyjno-prawne znacząco wpływają na terminy rozpoczęcia kolejnych etapów zadania. Zespół Porozumiewawczy podjął uchwałę o dalszym monitorowaniu realizacji tej uchwały na następnym posiedzeniu.

Ponadto przedstawiciele kopalń omówili eksploatację górniczą dokonaną w  IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale br., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z zaprezentowanego materiału wynika, że w  IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., pod terenami gminy Mikołów eksploatację prowadziły KWK „Budryk” oraz KWK Ruda Ruch „Bielszowice” i Ruch „Halemba”, natomiast w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., w granicach administracyjnych gminy Mikołów eksploatację planują kopalnie Ruda Ruch „Bielszowice” i Ruch „Halemba”, „Budryk” oraz „Bolesław Śmiały”. Przedstawiciele wszystkich kopalń omówili również zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołowa zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi. Podkreślił także duże zainteresowanie społeczności lokalnej planowaną realizacją przedsięwzięcia „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża Śmiłowice”.

do góry