Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Oddziałów Terenowych Urzędu (..)

Spotkanie z kierownictwem Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach i Opolu

21 Kwietnia 2017

W czwartek, 20 kwietnia br. w siedzibie OUG w Gliwicach odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach i Opolu. W spotkaniu uczestniczyli także: przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz przedstawiciele Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach i w Rybniku.
Podczas spotkania omówiono realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, a Prezesem  Wyższego Urzędu Górniczego.

Ponadto przedstawiono:

  • właściwość miejscową i rzeczową Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz zmiany organizacyjne u przedsiębiorców skupiających nadzorowane zakłady górnicze,
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków zaistniałych w zakładach górniczych,
    związanych z eksploatacją urządzeń dźwignicowych i transportowych,
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
  • zestawienie urządzeń dźwignicowych użytkowanych na powierzchni zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, z uwzględnieniem ich rodzajów, typów oraz miejsc i warunków użytkowania.

W trakcie obrad poruszono tematykę dotyczącą:

  • zasad uzyskiwania upoważnień oraz kwalifikacji i uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych,
  • zasad ewidencjonowania oraz przeprowadzania badań urządzeń (wyrobów) będących w nadzorze urzędu dozoru technicznego.

Na zakończenie spotkania ustalono zakres dalszej współpracy w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy oddziałami urzędu dozoru technicznego oraz okręgowymi urzędami górniczymi i Specjalistycznym Urzędem Górniczym w Katowicach.

do góry