Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/SUG: Bezpieczeństwo w szybach

SUG: Bezpieczeństwo w szybach

7 Października 2013

4 października br. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań nt. "Bezpieczeństwa wykonywania w szybach prac szczególnie odpowiedzialnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy kabli".
Spotkanie prowadził dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego. W naradzie uczestniczyli Kierownicy Działów Energomechanicznych i Główni Mechanicy sprawujący nadzór na górniczymi wyciągami szybowymi, z siedmiu zakładów górniczych Kompanii Węglowej S.A.
Podczas narady przedstawiono stan bezpieczeństwa w górnictwie w okresie styczeń – wrzesień 2013 r. Omówiono także wyniki analizy stosowanych w zakładach górniczych technologii zabudowy kabli w szybach w zakresie ich zgodności z wymaganiami przepisów, poprawności doboru sprzętu, maszyn i urządzeń, zasad dozoru i nadzoru nad prowadzonymi pracami.
Ponadto zostały poruszone zagadnienia dotyczące organizacji robót szybowych w zakresie prac szczególnie odpowiedzialnych oraz poddano analizie wybrane technologie zabudowy kabli w szybach.

do góry