Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonowania (..)

Posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych

22 Maja 2018

We wtorek, 22 maja br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych. Zespół został utworzony przez Ministra Energii w drodze Zarządzenia Ministra Energii z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych. Do zadań Zespołu należy m.in. identyfikacja obszarów, które wymagają regulacji oraz dokonanie analizy przepisów w celu ich uproszczenia. 

Podczas ostatnich obrad zostały przedstawione propozycje Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące zmiany wybranych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. W posiedzeniu udział wzięli, oprócz kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego, członkowie Zespołu, w tym przedstawiciele Ministerstwa Energii, jak również przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele przedsiębiorców oraz związków zawodowych.

do góry