Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

18 Maja 2018

W piątek, 18 maja br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów nadzoru górniczego i ochrony środowiska.

Podczas obrad wymieniono dotychczasowe doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, głównie dotyczące likwidacji zakładów górniczych z wykorzystaniem odpadów oraz produktów tzw. „kruszyw sztucznych”.

Ponadto przedmiotem spotkania objęto:

  • aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
  • możliwość przeprowadzenia wspólnych kontroli,
  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.
do góry