Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy (..)

Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych zaistniałych w KGHM Polska Miedź S.A

13 Grudnia 2018

W środę, 12 grudnia br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się piąte, a jednocześnie ostatnie posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009 - 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A., powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Celem spotkania było omówienie i zatwierdzenie wniosków z prac Zespołu ujętych w sprawozdaniu. Dokument przedstawia propozycje badań, opracowań, weryfikacji oraz wdrożeń poszczególnych zadań do stosowania przez KGHM Polska Miedź S.A. dążących do bardziej precyzyjnego określania miejsc potencjalnego zagrożenia zjawiskami gazogeodynamicznymi. Zadania dotyczą zarówno technologii wiertniczych i pomiarowych, jak również klasyfikacji stanu zagrożenia gazogeodynamicznego oraz wyposażenia wyrobisk w odpowiednie urządzenia pomiarowe, a także podjęcia prac typowo badawczych. Wnioski skierowane są do Przedsiębiorcy, przede wszystkim do O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz O/ZG „Rudna” gdzie zjawiska gazowe i gazogeodynamiczne stanowią realne zagrożenie.

Po pozytywnym zatwierdzeniu sprawozdania przez członków, Zespół zakończył prace. Ze względu na czas realizacji poszczególnych zadań, podjęto deklarację spotkania w przeciągu roku od ostatniego posiedzenia, w celu przedstawienia przez Przedsiębiorcę zakresu i wyników wykonanych czynności zaleconych w sprawozdaniu.

do góry