Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy (..)

Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A.

16 Maja 2018

W środę, 16 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009 – 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A. W skład Zespołu kierowanego przez Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztofa Króla wchodzą specjaliści z zakresu geomechaniki skał, geofizyki, wentylacji, a także praktycy górnictwa rud miedzi oraz otworowego – ropy i gazu.

Zespół zajmie się:

  • analizą zjawisk gazogeodynamicznych przy uwzględnieniu przebiegu zjawisk wyrzutu gazów i skał oraz parametrów fizyko – mechanicznych skał,
  • przygotowaniem opinii w zakresie wpływów możliwych aktywności sejsmicznej oraz budowy geologicznej złoża,
  • wykonaniem modelowania numerycznego dla zbadania możliwości przebiegu zjawisk gazogeodynamicznych.

Na pierwszym posiedzeniu dokonano wstępnej analizy przypadków zaistnienia zjawisk gazogeodynamicznych w aspekcie dotychczasowej aktywności dotyczącej wyrzutów gazów i skał, poziomu zagrożenia tego zjawiska oraz wpływu robót górniczych na możliwość wypływu gazów. Wyznaczono zespoły robocze do zjawisk gazogeodynamicznych, metod badawczych, warunków górniczo – geologicznych, wpływu aktywności sejsmicznej na występowanie zjawisk gazogeodynamicznych. Ustalono, że na następnym posiedzeniu, w  czerwcu br., wybrani specjaliści przedstawią wstępne wyniki swoich prac badawczych. Celem zasadniczym będzie ustalenie kierunków działań  dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali w warunkach występujących zjawisk gazogeodynamicznych.

do góry