Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw (..)

Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych

24 Grudnia 2019

W środę, 18 grudnia br. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. odbyło się posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację dotyczącą zagrożenia wyrzutami gazów i skał w oddziałach ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz ZG „Rudna”. Następnie przedstawiono etapy realizacji wniosków końcowych zawartych w sprawozdaniu z prac Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych zaistniałych w latach 2009 – 2018 w KGHM Polska Miedź S.A. W ramach realizacji wniosków końcowych, przedsiębiorca podjął szereg zadań, które zostały przedstawione na posiedzeniu.

W 2019 r. zostały podjęte działania dotyczące:

  • nowej klasyfikacji stanu zagrożenia zjawiskami gazogeodynamicznymi w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.,
  • wprowadzenia nowej ujednoliconej technologii prowadzenia robót wiertniczych,
  • doboru nowej optymalnej techniki pomiarowej pozwalającej na określenie zagrożenia gazowego,
  • szeregu badań w celu ustalenia źródła pochodzenia siarkowodoru i węglowodorów gazowych,
  • próby wypracowania wskaźników zagrożeń związanych z ich występowaniem w złożu,
  • wytypowania metod geofizycznych dotychczas niestosowanych.

Na posiedzeniu ustalono, że kolejne etapy podlegać będą stałej weryfikacji.

Zespół doradczo-opiniodawczy do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009 – 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A. został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Prace zakończył w grudniu 2018 r. W ramach Zespołu odbyło się pięć posiedzeń, na których poruszano tematy związane z zagrożeniem gazogeodynamicznym występującym w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.

do góry