Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działu wentylacji i kierownikami (..)

Spotkanie z kierownikami działu wentylacji i kierownikami działu górniczego podziemnych zakładów górniczych

20 Grudnia 2019

W czwartek, 19 grudnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działu wentylacji i kierownikami działu górniczego podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Gliwicach omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r. i 11 miesiącach  2019 r. wraz ze wskazaniem najczęstszych stwierdzanych nieprawidłowości;
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków śmiertelnych i ciężkich oraz zdarzeń zaistniałych w 2019 r.;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

 Podczas obrad uwagę zwrócono na wzrost ogólnej liczby wypadków zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

Omówiono stan zagrożenia tąpaniami w rejonach „szczególnie niebezpiecznych” oraz sposób doboru i wykonawstwa obudowy, a także zachowania rygorów w wyrobiskach, których części objęte zostały „strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami”.

do góry