Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wielki sukces "Strefy sztygara"

Wielki sukces "Strefy sztygara"

24 Listopada 2014

Z satysfakcją informujemy, że platforma szkoleniowo-informacyjna "Strefa sztygara i nie tylko" opracowana i wdrożona w JSW S.A. przy współudziale firmy Advicom, w oparciu o pomysł i projekt mgr inż. Zbigniewa Schinohla - byłego dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, zdobyła I nagrodę w kategorii "Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne" w 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, ZUS, KRUS, NSZZ "Solidarność", OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.
I nagroda w tak prestiżowym konkursie o zasięgu ogólnokrajowym, obejmującym wszystkie obszary gospodarki, nauki i techniki, jest powodem do wielkiej satysfakcji dla twórców "Strefy sztygara" i stanowi z pewnością silny bodziec do jej doskonalenia.
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom oraz okolicznościowych statuetek firmom, które reprezentują, odbędzie się 2 grudnia br w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Przypominamy, że internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna "Strefa sztygara i nie tylko" obejmuje szeroki zasób informacji, które mogą być przydatne w codziennej pracy w górnictwie, dotyczących m.in. kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego. Ponadto, na platformie udostępniono ujednolicone teksty aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, pytania i testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i/lub sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych i prawa pracy oraz przepisów bhp, poglądowe filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, wyciągi ważniejszych przepisów, broszury i ulotki bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
Kluczowymi modułami platformy są: system informacji prawnej, pierwsza pomoc, zintegrowany system pytań i testów oraz internetowy konkurs bhp, którego celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcenie pracowników, zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

do góry