Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

29 Listopada 2018

W środę, 28 listopada br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice, prowadzonej przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu, tj.: Urzędu Gminy Marklowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. 

Spotkanie prowadzone przez dyrektora OUG w Rybniku obejmowało m.in.:

  • realizację wniosków i warunków, zawartych w:
    • Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2015 r.,
    • protokole nr 1/2017 z poprzedniego posiedzenia Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice w dniu 27.11.2017r.;
  • realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do projektów planów ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice;
  • analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów drgań gruntu i skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia;
  • omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych;
  • wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2017 oraz wg stanu na dzień 31.10.2018 r.;
  • planowanie eksploatacji w nawiązaniu do projektów planu ruchu, „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2016-2018, 2016-2021 i perspektywicznie do wyczerpania złoża”.
do góry