Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

28 Listopada 2018

W środę, 28 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Małopolskim Wojewódzkim  Inspektorem Ochrony Środowiska, które zostało zorganizowane w  ramach kontynuacji współpracy podjętej w związku z porozumieniem z dnia  4 kwietnia 2014 r. zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Obrady poświęcono wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach  organów. Omówiono problemy związane z wypełnianiem wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami, prowadzonym na podstawie posiadanych przez przedsiębiorców zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach.

do góry