Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

9 Listopada 2022

We wtorek, 8 listopada br. w Urzędzie Gminy Marklowice odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  1. Realizację wniosków i warunków zawartych w:
    - uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2022 r.,
    - protokole nr 1/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. z poprzedniego posiedzenia Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice.
  2. Realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do planu ruchu PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice na lata 2022-2024.
  3. Wyniki obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów drgań gruntu i skutków zaistniałych wstrząsów górotworu, wychyleń budynków powyżej 20% oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia.
  4. Zakres zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych.
  5. Wykonanie planu napraw szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2021 oraz według stanu na dzień 30 września 2022 r.
  6. Planowaną eksploatację w nawiązaniu do planu ruchu oraz „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2022-2024, 2022-2027 i perspektywicznie do wyczerpania złoża”.
do góry