Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

9 Listopada 2022

We wtorek, 8 listopada br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie zorganizowane przez Departament Energomechaniczny WUG z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele okręgowych urzędów górniczych w: Rybniku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.

Podczas obrad przedstawione zostały zagadnienia związane z bezpieczną organizacją prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz zasadami eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Program spotkania oparty był na aktualnym stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stąd też w ramach działań ukierunkowanych na szeroko rozumianą prewencję omówiono zagadnienia dotyczące:

  • przyczyn i okoliczności wybranych wypadków związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, które zaistniały w zakładach górniczych w ostatnim roku;
  • zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych;
  • zasad eksploatacji, naprawy i remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
  • problemów związanych ze znakowaniem urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
  • zastąpienia baterii kwasowej baterią litowo-jonową na przykładzie lokomotywy szynowej budowy przeciwwybuchowej.

W czasie spotkania szczególny nacisk położono na omówienie zagadnień dotyczących organizacji prac, eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz zasad eksploatacji, naprawy i remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

do góry