Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w zakładzie górniczym „Kowala”

Spotkanie w zakładzie górniczym „Kowala”

7 Listopada 2022

W piątek, 4 listopada br. w odkrywkowym zakładzie górniczym „Kowala” odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznym inspektorem pracy, służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Tematem spotkania było omówienie m.in.:

  • stanu wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych, w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i niestwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnej.

Spotkanie było zorganizowane w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na rok 2022.

do góry