Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

25 Listopada 2022

W czwartek, 24 listopada br. w siedzibie PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” w Rudzie Śląskiej odbyło się 32. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Posiedzenie prowadził z-ca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska oraz przedstawiciele - Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także kopalń: PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” i SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału br., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu.

Przedstawiano również postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto podjęto i szczegółowo wyjaśniono zagadnienie współpracy organów samorządowych z kopalnią.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w IV kwartale br. oraz I kwartale 2023 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry