Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice

25 Listopada 2022

W czwartek, 24 listopada br. w PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Gminy Ornontowice, Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” i JSW S.A. KWK „Budryk”.

Podczas posiedzenia omówiono m.in.:

  • realizację uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice;
  • sprawozdania kopalń „Bolesław Śmiały” i „Budryk” z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał br. i I kwartał 2023 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
  • komunikat wójta gminy Ornontowice dotyczący: wystąpienia szkód górniczych w okresie II i III kwartału 2022 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń „Bolesław Śmiały” i „Budryk”.
do góry