Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

26 Maja 2023

W czwartek, 25 maja br. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, odbyło się 33. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Ruda Śląska na czele z Prezydentem Miasta, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: PGG S.A. Oddział KWK Ruda,  SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II” i  SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Podczas obrad omówiono zakres eksploatacji górniczej w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto przedstawiono postęp prac związanych
z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Pokój II”,
a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Przy okazji szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalnią.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego - w II i III kwartale 2023 r., zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry