Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów

26 Maja 2023

W KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, 25 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów. W obradach udział wzięli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Knurów, Nadleśnictwa Rybnik, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Gliwicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Program posiedzenia obejmował m.in:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego,
  • sprawozdanie z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r., a także projektowaną eksploatację górniczą w II i III kwartale 2023 r. wraz z omówieniem jej oddziaływania na powierzchnię terenu,
  • informację dotyczącą wystąpienia szkód górniczych w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej przez JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
do góry