Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.

27 Października 2017

W czwartek, 26 października br., w Urzędzie Miasta Pszczyna, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice oraz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2017 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych oraz deformacji terenu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin.

Podczas spotkania przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie IV kwartału 2017 r. i I kwartału 2018 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry