Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

6 Maja 2022

W czwartek, 5 maja br. odbyło się 30. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: gliwickiego Urzędu, Urzędu Miasta Piekary Śląskie, oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu: Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, KWK „Piekary I” i KWK „Centrum” oraz zakładu górniczego Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary”.

Podczas otwarcia obrad zastępca dyrektora OUG w Gliwicach przedstawił informację o ogłoszeniu rozporządzenia znoszącego z dniem 5 czerwca 2022 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz zmieniającego właściwości miejscowe m.in. okręgowych urzędów górniczych w Katowicach i Rybniku.

Następnie przedstawiciele KWK „Bobrek-Piekary” poinformowali o trwającym wygaszaniu wpływów eksploatacji górniczej złoża „Brzeziny”, która została zakończona z końcem stycznia 2020 r. oraz o braku zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym wstrząsów wysokoenergetycznych na terenie miasta. Omówili również zakres rzeczowy i finansowy usuwania szkód górniczych w obiektach budowlanych oraz nawierzchniach dróg.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” przedstawił aktualny stan likwidacji zbędnej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej zakładu oraz zamierzenia w tym zakresie na następne półrocze.

Przedstawicielka Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., omówiła między innymi stan zaawansowania zadań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. rekultywacji terenów „Niecki Montometu” oraz „trójkąta piekarskiego”, na realizację których pozyskano blisko 20 mln zł.

Przedstawiciel Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich poinformował, że w ostatnim półroczu nie wpłynęły żadne interwencje od mieszkańców gminy, dotyczące szkód górniczych w obiektach budowlanych.  

do góry