Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku (..)

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2022

19 Kwietnia 2023

Wyższy Urząd Górniczy podsumował działalność urzędów górniczych w 2022 roku. Dokument ma charakter cykliczny i od lat stanowi informację dotyczącą między innymi działalności administracyjnej, kontrolnej, represyjnej, legislacyjnej, informacyjnej oraz wydawniczej urzędów górniczych.

Poszczególne rozdziały poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami publicznymi, współpracy z zagranicą oraz organizacji i zarządzaniu w urzędach górniczych.

Całość sprawozdania uzupełniają informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie, a także opis działalności komisji powołanych przez Prezesa WUG.

Rok 2022 był dla Wyższego Urzędu Górniczego i jednostek podległych szczególny pod kilkoma zasadniczymi względami. Po długim okresie zagrożeń spowodowanych przez pandemię COVID-19 przywrócony został normalny tryb pracy i powrócono do wykonywania ustawowych zadań bez żadnych utrudnień i środków nadzwyczajnych.

Odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia polskich urzędów nadzoru górniczego. Niestety ten wyjątkowy czas został naznaczony dwiema tragicznymi katastrofami, do których doszło w odstępie kilku dni w zakładach górniczych - „Zofiówka” i „Pniówek”, należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Do zbadania i wyjaśnienia okoliczności tych zdarzeń powołane zostały dwie komisje składające się z licznych ekspertów, naukowców, przedstawicieli strony społecznej i wielu instytucji. W przypadku wydarzeń w kopalni „Pniówek” prace te nadal są prowadzone.

Bardzo ważną kwestią w minionym roku były zmiany organizacyjne, do jakich doszło w organach nadzoru górniczego. Ze względu na zmniejszającą się liczbę kopalń węgla kamiennego zniesiony został Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, którego obowiązki przejęły okręgowe urzędy górnicze w Katowicach i Rybniku. Ponadto zniesiony został Specjalistyczny Urząd Górniczy, a jego kompetencje - w zasadniczej części - przejął Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, nowo utworzony w ramach struktury organizacyjnej Wyższego Urzędu Górniczego. Przeprowadzone zmiany pozwoliły na racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych urzędów nadzoru górniczego oraz usprawnienie struktur i działalności nadzoru górniczego.

We wrześniu ub. roku Wyższy Urząd Górniczy był organizatorem i gospodarzem dużego cyklicznego wydarzenia międzynarodowego - XXVI Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Uczestniczyły w nim delegacje Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Obecny był także przedstawiciel Unii Europejskiej.

Zarówno czerwcowe uroczystości jubileuszowe, jak i międzynarodowe spotkanie z szefami urzędów górniczych odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Rok 2023 to czas nowych wyzwań i planów. Nie zmieni to jednak misji urzędów nadzoru górniczego. Priorytetem działań instytucji pozostanie szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia oraz życia w górnictwie. Merytoryczny dialog i współpraca ze wszystkimi, dla których ta sprawa jest celem nadrzędnym będą kontynuowane. To już sprawdzona ścieżka, która pomaga rozwiązać wiele problemów stojących przed polskim przemysłem wydobywczym.

Więcej szczegółów działalności urzędów górniczych w Polsce znajduje się w pełnym raporcie opublikowanym tutaj: https://www.wug.gov.pl/o_nas/sprawozdania_z_dzialalnosci

do góry