Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina

5 Października 2021

W poniedziałek, 4 października br., w siedzibie Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, odbyło się drugie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Libiąż, Chrzanów i Babice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach, Burmistrz Libiąża, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Prezes i Wiceprezes Tauron Wydobycie S.A. oraz Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej ZG Janina
prowadzonej w II i III kwartale 2021 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem kopalni.

Ponadto omówiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalnią, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w IV kwartale 2021 r. i I kwartale 2022 r. - zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry