Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów (..)

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

6 Października 2021

We wtorek 5 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami kierownictw Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Rozmowy zostały poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy
w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących
w kompetencjach drugiego organu.

Uczestnicy dyskutowali również o problemie wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wydane decyzje przez marszałków i starostów w aspekcie stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.

Ponadto omówiono także:

  • planowanie działań na ostatni kwartał roku 2021 i 2022 r.,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów
    w wyrobiskach górniczych,
  • wzajemną pomoc w rozpatrywaniu interwencji obywateli.

 

do góry