Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod miastem Knurów

1 Października 2021

W czwartek, 30 września br., odbyło się, w formie wideokonferencji, 52. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Posiedzeniu przewodniczył z-ca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Knurów, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Na wstępie omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa,
  • prowadzenia robót hydrotechnicznych w związku z wpływami prowadzonej eksploatacji na powierzchnię terenu,
  • pomiarów osiadań mostu w ciągu ulicy Wilsona oraz ulic: Wilsona, Niepodległości i Rybnickiej w Knurowie,
  • przedstawienia analizy wskaźników deformacji terenu górniczego po zakończeniu eksploatacji poszczególnych ścian w aspekcie faktycznych wpływów w odniesieniu do prognoz do prognoz z Planu Ruchu w okresie 6 miesięcy po zakończeniu eksploatacji.

Następnie przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału br. a także eksploatacji projektowanej na IV tego roku i I kwartał roku 2022 wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Do wymienionych wniosków oraz spraw związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego odniosła się przedstawicielka Urzędu Miasta Knurów podtrzymując wnioski o kontrole, konieczność stałego monitoringu i systematyczne naprawy szkód spowodowanych eksploatacją górniczą. 

do góry