Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A

18 Października 2018

W czwartek, 18 października br., w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach, odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli Prezydent Miasta Mysłowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A., TAURON Wydobycie S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: PGG S.A. Oddział Murcki-Staszic, PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła i TW S.A. ZG Sobieski.
Podczas obrad omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2018 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Dyskutowano również na temat zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry