Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

18 Października 2018

W dniach 16 i 17 października br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu odbyły się dwa spotkania - z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych (KRZG) wydobywających kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej oraz z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych  wydobywających kopaliny objęte własnością górniczą.

Podczas dwudniowych obrad omówiono:

  • wypadkowość w górnictwie w latach 2017 i 2018 w aspekcie sprawowanego nadzoru ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
  • gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w tym w projektach zagospodarowania złoża;
  • zapisy projektu robót geologicznych a wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie planów ruchu zakładów;
  • dopuszczanie urządzeń przez KRZ w otworowych zakładach górniczych;
  • obowiązki i zagrożenia wynikające z prowadzenia eksploatacji spod lustra wody w odkrywkowych zakładach górniczych;
  • obowiązki KRZG w aspekcie rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych;
  • zmiany w przepisach wykonawczych wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
do góry