Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A.

4 Listopada 2022

W czwartek, 3 listopada br., w siedzibie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, odbyło się 10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice.

Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Uczestniczyli w nich: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Brzezinka Sp. z o.o. SKA oraz kopalń: Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski, PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła i SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu, a także omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”, w tym zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas spotkania przekazano również informacje na temat planowanego - w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry