Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

12 Października 2022

We wtorek, 11 października br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Obrady prowadził zastępca dyrektora OUG w Katowicach. W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca dyrektora OUG w Rybniku, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przedstawiciele WIOŚ w Katowicach,
OUG w Katowicach i OUG w Rybniku.

W trakcie spotkania omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego i WIOŚ w Katowicach.

Ponadto podczas posiedzenia podjęto m.in. tematy dotyczące:

  • zmian właściwości miejscowych Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach i w Rybniku;
  • możliwości retencjonowania wód dołowych przed ich wprowadzeniem do cieków powierzchniowych;
  • zasad wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu;
  • wyników kontroli przeprowadzonych w zakładach górniczych odprowadzających wody dołowe do zlewni rzeki Odry.

Współpracę między organami nadzoru górniczego a Inspekcją Ochrony Środowiska reguluje Porozumienie zawarte 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

 

do góry