Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

13 Października 2023

W czwartek, 12 października br., w siedzibie Urzędu Miasta Katowice odbyło się 27. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Wiceprezydent Miasta Katowice, dyrektorzy KWK Staszic-Wujek i KWK Mysłowice-Wesoła.

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie II i III kwartału 2023 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” oraz SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rejon po zlikwidowanym Oddziale KWK „Boże Dary”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Ponadto omówiono współpracę organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2023 r. i I kwartału 2024 r. zakresu eksploatacji górnicze, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry