Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

10 Października 2023

W poniedziałek, 9 października br. odbyła się wideokonferencja z udziałem dyrektorów i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz kierowników ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, podmiotów wykonujących czynności w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, przedsiębiorców prowadzących eksploatację złóż metodą odkrywkową, dla działalności prowadzonej w obrębie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz obszarów morskich RP.

Celem obrad było omówienie:

  • istotnych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli zakładów oraz dokumentów przedkładanych do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku,
  • wybranych zmian ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
do góry