Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu miasta Bieruń

8 Kwietnia 2022

W czwartek, 7 kwietnia br. w PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu, odbyło się 22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych miasta Bieruń.

Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył zastępca burmistrza miasta Bieruń, dyrektor KWK „Piast-Ziemowit” w Bieruniu oraz przedstawiciele: Urzędu Miasta Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK „Piast-Ziemowit”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej w IV kwartale 2021 r. i w I kwartale 2022 r., z podaniem informacji na temat skutków, jakie wystąpiły na powierzchni terenu w tym czasie, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą stanu zaawansowania prac związanych z zabezpieczeniem obiektów zakładu Nitroerg S.A. w Bieruniu na wpływy planowanej eksploatacji górniczej. Omówiono także zagadnienia nurtujące przedstawicieli władz miasta, związane z działalnością kopalni.

Podczas posiedzenia przekazano informację na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2022 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry