Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem (..)

Spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

8 Kwietnia 2022

W środę, 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz ustalenie współdziałania na rok następny. Podczas rozmów poruszone zostały następujące kwestie:

  • działalność kontrolna, w szczególności interwencje w obszarze ochrony środowiska w zakładach górniczych w 2021 r.,
  • sprawy dotyczące nielegalnej eksploatacji kopalin i porzucania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
  • czynności podejmowane przez urzędy w ramach swoich kompetencji w przypadku stwierdzenia porzuconych odpadów i wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji,
  • zasady przekazywania informacji o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego urzędu.

Spotkanie zorganizowano w ramach kontynuacji współpracy na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry