Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

11 Kwietnia 2022

W czwartek, 7 kwietnia br. odbyło się 53. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Knurów, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przedstawił informację o zniesieniu gliwickiej jednostki oraz o zmianie właściwości miejscowych okręgowych urzędów górniczych. Ponadto omówiony został stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa,
  • przedstawienia analizy wskaźników deformacji terenu górniczego dla określenia wpływów ściany nr 5 w pokładzie 504gw+dw oraz ściany nr 3 w pokładzie 504 gw w aspekcie faktycznych wpływów w odniesieniu do prognoz z Planu Ruchu,
  • prowadzonych robót hydrotechnicznych w związku z wpływami prowadzonej eksploatacji na powierzchnię miasta Knurowa.

Przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie IV kwartału 2021 r. oraz I kwartału 2022 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2022 r. Omówiono przy tym oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Do wymienionych wniosków oraz spraw związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego odniósł się przedstawiciel Urzędu Miasta Knurów, podtrzymując wnioski dotyczące kontroli, monitoringu i systematycznej naprawy szkód spowodowanych eksploatacją górniczą.

do góry