Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

24 Maja 2019

W czwartek, 23 maja br. w Zakładzie Górniczym „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, odbyło się 16. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Obradom przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Uczestniczyli w nich przedstawiciele: Urzędu Miasta w Bytomiu, Wyższego Urzędu Górniczego, Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz zakładów górniczych prowadzących działalność na terenie miasta, tj. KWK „Bobrek-Piekary”, ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o. oraz KWK „Centrum”.

Na wstępie posiedzenia przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., omówili wyniki monitoringu wpływów podziemnej eksploatacji górniczej na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostradę A-1 i linię PKP Tarnowskie Góry-Bytom. Następnie zaprezentowali informacje o eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe dwa kwartały. Omówiono również wpływy tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Bytom oraz realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych za rok 2018 r. oraz plany na bieżący rok, sięgające ponad 35 mln złotych.

Przedstawiono również aktualny stan likwidacji infrastruktury podziemnej i powierzchniowej likwidowanego zakładu górniczego KWK „Centrum”.

Na wniosek przedstawicieli władz miasta szczegółowo wyjaśniono i omówiono problematykę związaną z wystąpieniem deformacji nieciągłych w rejonie Parku Ludowego w dzielnicy Miechowice, budową nowej przepompowni wód deszczowych i sanitarnych w rejonie ul. Przelotowej oraz naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach Parafii Świętego Krzyża w Bytomiu Miechowicach.

do góry