Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkolenie dla kierowników ruchu zakładów oraz osób (..)

Szkolenie dla kierowników ruchu zakładów oraz osób opracowujących Plany ruchu i projekty robót geologicznych

24 Maja 2019

W czwartek, 23 maja br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku odbyło się spotkanie o  charakterze seminaryjno-szkoleniowym skierowane do kierowników ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne, przedsiębiorców, kierowników wiertni oraz osób opracowujących Plany ruchu i  projekty robót geologicznych. Podczas obrad omówiono zagadnienia związane z procedurami administracyjnymi dotyczącymi zatwierdzania Planów ruchu zakładów oraz postępowaniem dotyczącym kwalifikacji górniczych. Przedstawiono również najczęstsze błędy w treści przedłożonych do zatwierdzenia planów ruchu w zakresie wiertniczym, geologicznym i mierniczym oraz nieprawidłowości stwierdzane w trakcie przeprowadzanych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem braku odpowiedniego zamykania horyzontów wodonośnych.

W trakcie spotkania zaprezentowano także sposoby określania parametrów płuczek wiertniczych oraz omówiono konieczność wykonywania powyższych badań podczas wiercenia otworów. Ponadto zademonstrowano uczestnikom spotkania badanie płuczki wiertniczej na przykładzie płuczki wykonanej z gumy guar z wykorzystaniem przyrządów takich jak: waga Baroid do pomiarów gęstości płuczki wiertniczej, oznaczanie lepkości umownej płuczki przy pomocy lejka Marsha, badanie parametrów reologicznych płuczki wiertniczej takich jak lepkość pozorna, plastyczna oraz granica płynięcia przy pomocy lepkościomierza typu Fann, a także wykonano pomiar szirometrem służącym do oznaczenia wytrzymałości strukturalnej.

do góry