Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

22 Listopada 2021

W czwartek, 18 listopada br., odbyło się w formie wideokonferencji 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a udział w nim wzięli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Urzędu Miasta w Bytomiu, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziały: Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zakładów górniczych prowadzących działalność na terenie miasta, tj. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu, Zakładu Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu i KWK „Centrum” w Bytomiu.

Podczas obrad omówiono między innymi:

  • wyniki monitoringu geodezyjnego wpływów podziemnej eksploatacji górniczej oddziałujących na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostradę A-1 i linię PKP relacji Tarnowskie Góry - Bytom,
  • zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie sprawozdawczym, który obejmował okres II i III kwartału br. oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe półrocze,
  • wpływy prowadzonej i projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu,
  • realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych za III kwartały br.,
  • aktualny stan likwidacji infrastruktury podziemnej i powierzchniowej likwidowanego zakładu górniczego KWK „Centrum”,
  • zakres rzeczowy i nakłady na usuwanie szkód górniczych, realizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.
do góry