Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Promocja kultury bezpieczeństwa w Kopalni Siarki (..)

Promocja kultury bezpieczeństwa w Kopalni Siarki „Osiek”

22 Listopada 2021

W piątek, 19 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu z Zakładu Górniczego - Kopalnia Siarki „Osiek” w Osieku oraz z zakładów wykonujących roboty geologiczne lub inne roboty w ruchu tego zakładu.

Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładu górniczego oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne i inne roboty w ruchu tego zakładu.

Podczas obrad omawiano:

  • stan wypadkowości w zakładach górniczych w 2020 r.;
  • problematykę wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy;
  • kwestię badań lekarskich pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, w aspekcie dostosowania ich do występujących zagrożeń i stanu zdrowia pracowników;
  • stosowanie w zakładach górniczych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  • wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i nie stwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnej;
  • oznakowanie Zakładu Górniczego - Kopalnia Siarki „Osiek” i zabezpieczenie go przed wstępem osób nieupoważnionych;
  • zgłaszanie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń;
  • nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w wyniku kontroli.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zakresu działań mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry