Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

23 Maja 2022

W czwartek, 19 maja br., odbyło się 20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a uczestniczyli w nim przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Urzędu Miasta w Bytomiu, oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu: Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zakładów górniczych prowadzących działalność na terenie miasta, tj. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu, Zakładu Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu i KWK „Centrum” w Bytomiu.

Podczas obrad zastępca dyrektora OUG w Gliwicach przedstawił informację o ogłoszeniu rozporządzenia znoszącego z dniem 5 czerwca 2022 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz zmieniającego właściwości miejscowe m.in. okręgowych urzędów górniczych w Katowicach i Rybniku.

Ponadto między innymi omówiono:

  • wyniki monitoringu geodezyjnego wpływów podziemnej eksploatacji górniczej oddziałujących na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostradę A-1 i linię PKP relacji Tarnowskie Góry - Bytom,
  • zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie sprawozdawczym, który obejmował ostatnie półrocze oraz eksploatacji projektowanej na II i III kwartał br.,
  • wpływy dokonanej i projektowanej eksploatacji na powierzchnię terenu Bytomia,
  • realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych za rok 2021 oraz projekcje w tym zakresie na rok 2022,
  • aktualny stan likwidacji infrastruktury podziemnej i powierzchniowej likwidowanego zakładu górniczego KWK „Centrum”,
  • aktualny stan pracy Centralnej Pompowni „Bolko” w Bytomiu i planowane zmiany systemów odwadniania zakładu oraz oczyszczania wód dołowych,
  • zakres rzeczowy i nakłady na usuwanie szkód górniczych, realizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu,
  • zakres i sposób współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność górniczą na terenie gminy Bytom z przedstawicielami władz miasta.
do góry