Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

26 Maja 2022

W środę, 25 maja 2022 r. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w Czatkowicach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

Celem spotkania było omówienie konieczności podejmowania działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w świetle zaistniałych w ostatnich latach wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Zwrócono przede wszystkim uwagę na:

  • zagadnienia dotyczące zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia osuwiskowego i wodnego,
  • bezpieczeństwo przy eksploatacji maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych) w szczególności przy eksploatacji złoża spod lustra wody w świetle wypadków śmiertelnych zaistniałych w styczniu 2022 r. w zakładach górniczych „Drahle III” i „Prostki Niedźwiedzkie”,
  • bezpieczeństwo robót górniczych w aspekcie przypadków znalezienia niewybuchów,
  • zasady prowadzenia likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych.

Podczas spotkania przedstawiono i przedyskutowano także propozycje możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych.

do góry