Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

19 Maja 2023

W czwartek, 18 maja br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, odbyło się 22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia, przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, Węglokoksu Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu., Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu, Zakładu Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziały: KWK „Centrum” w Bytomiu, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń KWK „Bobrek-Piekary”, ZG „SILTECH” Sp. z o.o. oraz ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., dokonanej w okresie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r. oraz eksploatacji planowanej w II i III kwartale 2023 r. Przedstawiono skutki wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane oraz realizację rzeczowo-finansową usuwania szkód związanych z ruchem zakładów górniczych. Omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” oraz bieżącą współpracę organów samorządowych z przedsiębiorcami górniczymi.

do góry