Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy (..)

Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”

19 Maja 2023

W piątek, 19 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

Podczas spotkania przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych, najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów, zasad techniki górniczej, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy przy robotach górniczych, zwłaszcza związanych z przebywaniem i wykonywaniem czynności w przodku wyrobiska. W szczególności zwrócono uwagę na stwierdzone przyczyny wypadków śmiertelnych i ciężkich, powtarzających się charakterystycznych wypadków zaistniałych podczas przewozu osób i odnotowywane zgony naturalne związane z zażywaniem środków odurzających. Omówiono również nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli zakładu górniczego.

do góry